Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. septembra 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
26 2. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 26 k volebnej komisii (93.17 kB)
27 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 27 (148.23 kB)
28 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 28 (114.01 kB)
29 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 29 (92 kB)
30 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním Uznesenie č. 30 (94.8 kB)
31 Návrh obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu Uznesenie č. 31 (94.64 kB)
32 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 32 k zrušeniu časti uznesenia č. 810 z 30. januára 2017 (93.64 kB)
33 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 33 - JUDr. Richard Klimek, PhD. (109.36 kB)
34 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 34 - JUDr. Petra Pavlisová (109.34 kB)
35 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 35 (93.28 kB)
36 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Lucie Mizerovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 36 (93.78 kB)
37 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Michala Novotného, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Uznesenie č. 37 (93.22 kB)
38 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Olivera Kolenčíka, sudcu Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 38 (93.22 kB)
39 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Košice - okolie Uznesenie č. 39 (95.64 kB)
40 Kritériá na osoby kandidátov na členov hodnotiacich komisií a kritériá na zloženie hodnotiacich komisií Uznesenie č. 40 - k presunu bodu tohto programu (104.06 kB)
41 Kritériá na osoby kandidátov na členov hodnotiacich komisií a kritériá na zloženie hodnotiacich komisií Uznesenie č. 41 - k schváleniu komisie (93.63 kB)
42 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie č. 42 - k návrhu na odloženie hlasovania (92.8 kB)
43 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie č. 43 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky (113.07 kB)
44 Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016 Uznesenie č. 44 (94.67 kB)
45 Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 45 (92.73 kB)
1 2 »