Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Ingrid Kalinákovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove