Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. októbra 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 66.69 MB

Zápisnica 524.32 kB

Uznesenie č. 54 k volebnej komisii 94.81 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  55
 2. Č. materiálu:
  SR 211/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  56
 3. Č. materiálu:
  SR 234/2017
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  58, 59, 60, 61, 62, 63
 4. Č. materiálu:
  SR 212/2017
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27b ods. 2 zákona o sudcoch
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 232, 233/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  64
 6. Č. materiálu:
  SR 230/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  57
 7. Č. materiálu:
  SR 212/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia: