Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. októbra 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
65 4. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 65 k volebnej komisii (93.02 kB)
66 4. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 66 k mandátovej komisii (92.71 kB)
67 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 67 k návrhu na doplnenie programu (94.32 kB)
68 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 68 k schváleniu programu (109.95 kB)
69 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 69 (93.32 kB)
70 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020 Uznesenie č. 70 (133.1 kB)
70 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020 Uznesenie č. 70 (133.1 kB)
71 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 71 - JUDr. Jana Jančíková (108.55 kB)
72 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 72 - JUDr. Peter Duman (109.13 kB)
73 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 73 - JUDr. Zuzana Krajčovicová (108.73 kB)
74 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 74 - JUDr. Michal Tagaj (109.8 kB)
75 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 75 - JUDr. Veronika Šuchová (108.78 kB)
76 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 76 - JUDr. Dominika Rejdovianová (108.64 kB)
77 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 77 - JUDr. Štefan Juhás (109.14 kB)
78 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 78 - Mgr. Stanislav Kováč (109.41 kB)
79 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 79 - Mgr. Matúš Staríček (109.97 kB)
80 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 80 - JUDr. Lucia Kovačinová (108.8 kB)
81 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 81 - Mgr. Ágnes Nagyová (109.85 kB)
82 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 82 - JUDr. Janka Gibaľová (109.12 kB)
83 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 83 - JUDr. Katarína Ďurianová (109.46 kB)
1 2 3 »