Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. októbra 2017
  • 09:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
4. zasadnutie Súdnej rady SR 65 Uznesenie č. 65 k volebnej komisii (93.02 kB)
4. zasadnutie Súdnej rady SR 66 Uznesenie č. 66 k mandátovej komisii (92.71 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 67 Uznesenie č. 67 k návrhu na doplnenie programu (94.32 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 68 Uznesenie č. 68 k schváleniu programu (109.95 kB)
9 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 69 Uznesenie č. 69 (93.32 kB)
2 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020 70 Uznesenie č. 70 (133.1 kB)
3 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020 70 Uznesenie č. 70 (133.1 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 71 Uznesenie č. 71 - JUDr. Jana Jančíková (108.55 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 72 Uznesenie č. 72 - JUDr. Peter Duman (109.13 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 73 Uznesenie č. 73 - JUDr. Zuzana Krajčovicová (108.73 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 74 Uznesenie č. 74 - JUDr. Michal Tagaj (109.8 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 75 Uznesenie č. 75 - JUDr. Veronika Šuchová (108.78 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 76 Uznesenie č. 76 - JUDr. Dominika Rejdovianová (108.64 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 77 Uznesenie č. 77 - JUDr. Štefan Juhás (109.14 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 78 Uznesenie č. 78 - Mgr. Stanislav Kováč (109.41 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 79 Uznesenie č. 79 - Mgr. Matúš Staríček (109.97 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 80 Uznesenie č. 80 - JUDr. Lucia Kovačinová (108.8 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 81 Uznesenie č. 81 - Mgr. Ágnes Nagyová (109.85 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 82 Uznesenie č. 82 - JUDr. Janka Gibaľová (109.12 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 83 Uznesenie č. 83 - JUDr. Katarína Ďurianová (109.46 kB)
1 2 3 »