Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. novembra 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
119 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 119 k volebnej komisii (93.87 kB)
120 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 120 k návrhu na doplnenie programu (107.09 kB)
121 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 121 k návrhu na doplnenie programu (107.28 kB)
122 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 122 k schváleniu programu (109.36 kB)
123 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č.123 (108.7 kB)
124 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Marcely Malatkej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 124 (95.86 kB)
125 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 125 (95.5 kB)
126 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie JUDr. Rastislava Stieranku, sudcu Okresného súdu Dolný Kubín na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd Uznesenie č. 126 (92.7 kB)
127 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Janky Benkovičovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 127 k odloženiu hlasovania o návrhu na preloženie (92.73 kB)
128 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Janky Benkovičovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 128 k návrhu na preloženie (94.42 kB)
129 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Moniky Géciovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 129 (93.12 kB)
130 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Martina Kolesára, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 130 (92.19 kB)
131 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Aleny Mikovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 131 (92.54 kB)
132 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Šobichovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 132 (95.69 kB)
133 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Danice Kočičkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 133 (95.39 kB)
134 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 134 (96.18 kB)
135 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Slováčekovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 135 (96.13 kB)
136 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Poprad Uznesenie č. 136 (95.77 kB)
137 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 137 (97.7 kB)
138 Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov Uznesenie č. 138 (180.15 kB)
1 2 »