Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. novembra 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
5. zasadnutie Súdnej rady SR 119 Uznesenie č. 119 k volebnej komisii (93.87 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 120 Uznesenie č. 120 k návrhu na doplnenie programu (107.09 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 121 Uznesenie č. 121 k návrhu na doplnenie programu (107.28 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 122 Uznesenie č. 122 k schváleniu programu (109.36 kB)
2 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 123 Uznesenie č.123 (108.7 kB)
3 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Marcely Malatkej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 124 Uznesenie č. 124 (95.86 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 125 Uznesenie č. 125 (95.5 kB)
5 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie JUDr. Rastislava Stieranku, sudcu Okresného súdu Dolný Kubín na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd 126 Uznesenie č. 126 (92.7 kB)
13 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Janky Benkovičovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 127 Uznesenie č. 127 k odloženiu hlasovania o návrhu na preloženie (92.73 kB)
13 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Janky Benkovičovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 128 Uznesenie č. 128 k návrhu na preloženie (94.42 kB)
14 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Moniky Géciovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 129 Uznesenie č. 129 (93.12 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Martina Kolesára, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 130 Uznesenie č. 130 (92.19 kB)
16 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Aleny Mikovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 131 Uznesenie č. 131 (92.54 kB)
6 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Šobichovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 132 Uznesenie č. 132 (95.69 kB)
12 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Danice Kočičkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 133 Uznesenie č. 133 (95.39 kB)
17 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 134 Uznesenie č. 134 (96.18 kB)
19 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Slováčekovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 135 Uznesenie č. 135 (96.13 kB)
7 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Poprad 136 Uznesenie č. 136 (95.77 kB)
8 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 137 Uznesenie č. 137 (97.7 kB)
9 Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov 138 Uznesenie č. 138 (180.15 kB)
1 2 »