Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. decembra 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
6. zasadnutie Súdnej rady SR 149 Uznesenie č. 149 k volebnej komisii (93.94 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 150 Uznesenie č. 150 (111.52 kB)
2 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Moniky Liptákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 151 Uznesenie č. 151 (94.12 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Mariána Blahu, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 152 Uznesenie č. 152 (94.28 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Marty Barkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 153 Uznesenie č. 153 (94.16 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 154 Uznesenie č. 154 (96.14 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ivany Štiftovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 155 Uznesenie č. 155 (94.13 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 156 Uznesenie č. 156 (94.67 kB)
8 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 157 Uznesenie č. 157 (96.33 kB)
9 Stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky 158 Uznesenie č. 158 - k návrhu Mgr. Dušana Čima (133.57 kB)
9 Stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky 159 Uznesenie č. 159 - k návrhu predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky (92.06 kB)
10 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016 160 Uznesenie č. 160 (97.05 kB)
11 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018 161 Uznesenie č. 161 (167.98 kB)
12 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 162 Uznesenie č. 162 (210.9 kB)
13 Zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie 163 Uznesenie č. 163 - zmena návrhu zásad a zrušenie uznesenia č. 139 z 20. novembra 2017 (131.88 kB)
13 Zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie 164 Uznesenie č. 164 - schválenie zásad (145.49 kB)
14 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov 165 Uznesenie č. 165 - pozmeňovací návrh JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. (139.64 kB)
14 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov 166 Uznesenie č. 166 - pozmeňovací návrh Mgr. Dušana Čima (139.59 kB)
14 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov 167 Uznesenie č. 167 - pozmeňovací návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky (131.33 kB)
14 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov 168 Uznesenie č. 168 - schválenie novely (150.83 kB)
1 2 »