Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. decembra 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
149 6. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 149 k volebnej komisii (93.94 kB)
150 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 150 (111.52 kB)
151 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Moniky Liptákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 151 (94.12 kB)
152 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Mariána Blahu, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 152 (94.28 kB)
153 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Marty Barkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 153 (94.16 kB)
154 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 154 (96.14 kB)
155 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ivany Štiftovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 155 (94.13 kB)
156 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 156 (94.67 kB)
157 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 157 (96.33 kB)
158 Stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 158 - k návrhu Mgr. Dušana Čima (133.57 kB)
159 Stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 159 - k návrhu predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky (92.06 kB)
160 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016 Uznesenie č. 160 (97.05 kB)
161 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018 Uznesenie č. 161 (167.98 kB)
162 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 Uznesenie č. 162 (210.9 kB)
163 Zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie Uznesenie č. 163 - zmena návrhu zásad a zrušenie uznesenia č. 139 z 20. novembra 2017 (131.88 kB)
164 Zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie Uznesenie č. 164 - schválenie zásad (145.49 kB)
165 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov Uznesenie č. 165 - pozmeňovací návrh JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. (139.64 kB)
166 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov Uznesenie č. 166 - pozmeňovací návrh Mgr. Dušana Čima (139.59 kB)
167 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov Uznesenie č. 167 - pozmeňovací návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky (131.33 kB)
168 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov Uznesenie č. 168 - schválenie novely (150.83 kB)
1 2 »