Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. januára 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
1/2018 1. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 1/2018 k volebnej komisii (93.82 kB)
2/2018 1. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 2/2018 k mandátovej komisii (92.59 kB)
3/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 3/2018 (113.42 kB)
4/2018 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 4/2018 k posúdeniu návrhov kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (96.23 kB)
5/2018 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 5/2018 k voľbe kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (62.4 kB)
6/2018 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 6/2018 k opakovanej voľbe kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (105.82 kB)
7/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 7/2018 (102.84 kB)
8/2018 1. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 8/2018 k zmena člena volebnej komisie (93.8 kB)
9/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 9/2018 - JUDr. Peter Bodo (109.7 kB)
10/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 10/2018 - Mgr. Vladislav Ďurkáň (109.83 kB)
11/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 11/2018 - JUDr. Silvia Majerníková (109.23 kB)
12/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 12/2018 - JUDr. Johana Máčajová (110.09 kB)
13/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 13/2018 - JUDr. Dagmar Mišúnová (109.39 kB)
14/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 14/2018 - JUDr. Mário Pivarči (109.36 kB)
15/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 15/2018 - JUDr. Natália Slivenská (109.54 kB)
16/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Ivony Hrčekovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 16/2018 (96.38 kB)
17/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislava na dočasné pridelenie JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 17/2018 (96.35 kB)
18/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 18/2018 - k návrhu JUDr. Daniela Hudáka na odloženie hlasovania (96.93 kB)
19/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 19/2018 - prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o sudcoch (106.55 kB)
20/2018 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na skončenie stáže JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 20/2018 (92.35 kB)
1 2 »