Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

12. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky

  • Materiál č.: SR 139/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný