Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. marca 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zápisnica 694.99 kB

Uznesenie č. 64/2018 k volebnej komisii 60.66 kB

AUDIO 71.04 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  65/2018, 66/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 98/2018
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  71/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 119/2018
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 120/2018
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  72/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 120/2018
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  73/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 135/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  74/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 136/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  75/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 78/2018
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  76/2018, 77/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 225/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  78/2018
 10. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  67/2018, 68/2018, 69/2018, 70/2018
 11. Č. materiálu:
  SR 138/2018
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  79/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 139/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  80/2018
 13. Č. materiálu:
  SR 133/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  81/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 129/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: