Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. mája 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
106/2018 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 106/2018 k volebnej komisii (60.08 kB)
107/2018 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 107/2018 k mandátovej komisii (59.93 kB)
108/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 108/2018 (68.98 kB)
109/2018 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 109/2018 - splnenie náležitostí podľa zákona č. 185/2002 Z. z. (75.31 kB)
110/2018 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 110/2018 - nesplnenie náležitostí podľa zákona č. 185/2002 Z. z. (75.02 kB)
111/2018 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 111/2018 - k voľbe podpredsedu Najvyššieho súdu SR (58.91 kB)
112/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Terézie Mecelovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 112/2018 (59.54 kB)
113/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č.113/2018 (60.65 kB)
114/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 114/2018 (59.85 kB)
115/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Kataríny Beniačovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 115/2018 (61.34 kB)
116/2018 Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu č. k. PK-1T/20/2016-1026 z 20. júna 2017 v spojení s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3 To 8/2017 z 21. marca 2018 Uznesenie č. 116/2018 (75.84 kB)
117/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska Uznesenie č. 117/2018 (61.14 kB)
118/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: Mgr. Miroslav Mazúch, sudca Krajského súdu v Žiline Uznesenie č. 118/2018 (62.21 kB)