Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. júna 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
119/2018 6. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 119/2018 - k volebnej komisii (60.24 kB)
120/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 120/2018 - doplnenie programu (80.03 kB)
121/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 121/2018 - schválenie programu (71.9 kB)
122/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021 Uznesenie č. 122/2018 - k doplneniu návrhu stanoviska (87.41 kB)
122/2018 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021 Uznesenie č. 122/2018 - k doplneniu návrhu stanoviska (87.41 kB)
123/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021 Uznesenie č. 123/2018 - k schváleniu stanoviska k návrhu rozpočtu (83.1 kB)
123/2018 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021 Uznesenie č. 123/2018 - k schváleniu stanoviska k návrhu rozpočtu (83.1 kB)
124/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 124/2018 (68.57 kB)
125/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 125/2018 - JUDr. Ivana Neviďanská (75.35 kB)
126/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 126/2018 - Mgr. Andrej Maukš (75.66 kB)
127/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 127/2018 - JUDr. Tomáš Minárik (75.28 kB)
128/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 128/2018 - JUDr. Simona Štanglovičová (75.48 kB)
129/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Igora Ragana, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 129/2018 (60.1 kB)
130/2018 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie Mgr. Pamely Záleskej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudu na Špecializovaný trestný súd Uznesenie č. 130/2018 (60.79 kB)
131/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 131/2018 (60.87 kB)
132/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 132/2018 (61.74 kB)
133/2018 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky Uznesenie č. 133/2018 (78.31 kB)
134/2018 Rozšírenie kompetencie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky o prípravu novely Štatútu, príp. nového Štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 134/2018 (61.09 kB)
135/2018 Podnety na legislatívne úpravy Uznesenie č. 135/2018 - k podnetu Združenia sudcov Slovenska (60.64 kB)
136/2018 Podnety na legislatívne úpravy Uznesenie č. 136/2018 - k podnetu JUDr. Jána Burika (61.51 kB)
1 2 »