Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 273, 274, 275/2018 8. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený