Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. septembra 2018
 • 11:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 165.67 MB

Zápisnica 746.52 kB

Uznesenie č. 163/2018 k volebnej komisii 60.52 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  164/2018, 165/2018, 166/2018, 167/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 229, 230, 231/2018
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 273, 274, 275/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  168/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 173/2018
  Predkladá:
  JUDr. Anna Vargová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  171/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 237/2018
  Predkladá:
  Mgr. Boris Vittek
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  172/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 78/2018
  Predkladá:
  Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  174/2018, 175/2018, 176/2018, 177/2018, 178/2018
 7. Č. materiálu:
  SSR 106/2018
  Predkladá:
  Právnická osoba
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  179/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 277/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  173/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 177/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  169/2018, 170/2018, 180/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 129/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 276/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 267/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 278/2018
  Predkladá:
  Poľská súdna rada
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: