Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. Prerokovanie návrhu programu