Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 307/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený