Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. novembra 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

AUDIO 100.06 MB

Zápisnica 721.75 kB

Uznesenie č. 201/2018 - k volebnej komisii 60.54 kB

Uznesenie č. 202/2018 - k mandátovej komisii 60.04 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  203/2018, 204/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 261/2018
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  205/2018, 206/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 273, 274, 275/2018
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  207/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 305/2018
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  209/2018
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  210/2018, 211/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 301/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  212/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 302/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  213/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 303/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  214/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 304/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  215/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 308/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  217/2018
 11. Č. materiálu:
  SR 307/2018
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  220/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 177/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  221/2018
 13. Č. materiálu:
  SR 312/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  218/2018
 14. Č. materiálu:
  SR 313/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  219/2018
 15. Č. materiálu:
  SR 314/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  216/2018
 16. Č. materiálu:
  SR 315/2018
  Predkladá:
  Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  222/2018
 17. Č. materiálu:
  SR 320, 321, 322/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  208/2018
 18. Č. materiálu:
  SR 288/2018
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  223/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  224/2018
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: