Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

17. Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 320, 321, 322/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený