Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy