Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním