Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním