Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. feruára 2019
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 107.13 MB

Zápisnica 689.98 kB

Uznesenie č. 30/2019 - k volebnej komisii 60.57 kB

Uznesenie č. 56/2019 - k zmene člena volebnej komisie 60.86 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 320, 321, 322/2018
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  41/2019
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  44/2019, 45/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019, 54/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 104/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  35/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 107/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  36/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 109/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  37/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 108/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  38/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 106/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  39/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 105/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  40/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 92/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  57/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 110/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  58/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 117/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  55/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 114/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  59/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 124, 125, 126/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  43/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 133/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  60/2019
 16. Č. materiálu:
  SR 135/2019
  Predkladá:
  JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  42/2019
 17. Č. materiálu:
  SR 134/2019
  Predkladá:
  JUDr. Lenka Praženková
  Materiál:
  Stiahnutý z programu navrhovateľkou
  Č. uznesenia:
  SR 61/2016, 62/2019