Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 320, 321, 322/2018 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Sudcovské rady, pléna sudcov
    Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
    Národná rada Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný