Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 22. mája 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
96/2019 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 96/2019 k volebnej komisii (59.94 kB)
97/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 97/2019 - k úprave programu (101.97 kB)
98/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 98/2019 - k schváleniu programu (70.69 kB)
99/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 99/2019 - JUDr. Vladimír Hrib (63.35 kB)
100/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 100/2019 - JUDr. Milan Konček (63.13 kB)
101/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 101/2019 - JUDr. Ján Miľko (76.35 kB)
102/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 102/2019 - JUDr. Gertrúda Rennerová (63.56 kB)
103/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 103/2019 - JUDr. Juraj Sopoliga (63.3 kB)
104/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 104/2019 - JUDr. Peter Szabo (76.22 kB)
105/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 105/2019 - JUDr. Viera Šebestová (76.6 kB)
106/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 106/2019 - JUDr. Daniela Švecová (63.33 kB)
107/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 107/2019 - JUDr. Mikuláš Géczi (76.65 kB)
108/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 108/2019 - JUDr. Terézia Triznová (63.61 kB)
109/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 109/2019 - odporúčanie prezidentovi Slovenskej republiky (62.01 kB)
110/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 110/2019 - apelovanie na ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (61.24 kB)
111/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Miriam Kamenskej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 111/2019 (59.68 kB)
112/2019 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Andreja Radomského, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 112/2019 (59.45 kB)
113/2019 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 113/2019 (61.56 kB)
114/2019 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Zeleňakovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 114/2019 (60.81 kB)
115/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 115/2019 (61.69 kB)
1 2 »