Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. júna 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
123/2019 6. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 123/2019 - k volebnej komisii (60.24 kB)
124/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 124/2019 - k doplneniu návrhu programu (87.68 kB)
125/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 125/2019 - k schváleniu programu (70.67 kB)
126/2019 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 126/2019 (75.36 kB)
127/2019 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 127/2019 (68.17 kB)
128/2019 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2020 - 2022 Uznesenie č. 128/2019 - k návrhu Mgr. Miloša Koleka na vypustenie niektorých odsekov stanoviska (89.23 kB)
128/2019 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2020 - 2022 Uznesenie č. 128/2019 - k návrhu Mgr. Miloša Koleka na vypustenie niektorých odsekov stanoviska (89.23 kB)
129/2019 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2020 - 2022 Uznesenie č. 129/2019 - k schváleniu stanoviska (87.17 kB)
129/2019 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2020 - 2022 Uznesenie č. 129/2019 - k schváleniu stanoviska (87.17 kB)
130/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 130/2019 - JUDr. Eva Baranová (63.3 kB)
131/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 131/2019 - JUDr. Ján Bobor (63.28 kB)
132/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 132/2019 - JUDr. Ján Bzdúšek (63.24 kB)
133/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 133/2019 - JUDr. Ľubica Farkašová (63.57 kB)
134/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 134/2019 - JUDr. Alica Gavalcová (63.89 kB)
135/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 135/2019 - JUDr. Helena Haukvitzová (63.74 kB)
136/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 136/2019 - JUDr. Eva Herichová (63.75 kB)
137/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 137/2019 - JUDr. Viliam Hlaváč (63.29 kB)
138/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 138/2019 - Mgr. Marta Hrenčuková (63.86 kB)
139/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 139/2019 - JUDr. Zdenka Kleimanová (63.25 kB)
140/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Mariána Dunčka, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 140/2019 (59.64 kB)
1 2 »