Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 9. septembra 2019
 • 13:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 131.28 MB

Uznesenie č. 151/2019 k volebnej komisii 94.31 kB

Uznesenie č. 152/2019 k mandátovej komisii 93.12 kB

Zápisnica 647.31 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  153/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 287/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  154/2019, 155/2019, SR 156/2019