Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. septembra 2019
  • 10:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
8. zasadnutie Súdnej rady SR 157/2019 Uznesenie č. 157/2019 k volebnej komisii (60.66 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 158/2019 Uznesenie č. 158/2019-k doplneniu programu (93.74 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 159/2019 Uznesenie č. 159/2019-k schváleniu programu (80.4 kB)
2 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov 160/2019 Uznesenie č. 160/2019 (74.76 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 161/2019 Uznesenie č. 161/2019- Mgr. Mária Černáková (75.72 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 162/2019 Uznesenie č. 162/2019- Mgr. Eva Dobríková (75.36 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 163/2019 Uznesenie č. 163/2019- JUDr. Eva Lampartová (75.09 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 164/2019 Uznesenie č. 164/2019- JUDr. Gabriela Lukáčová (75.68 kB)
4 Východiská pri rozhodovaní Súdnej rady Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie sudcu pre dosiahnutie veku 65 rokov 165/2019 Uznesenie č. 165/2019 (226.64 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 166/2019 Uznesenie č. 166/2019 - JUDr. Ján Kozenko (76.1 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 167/2019 Uznesenie č. 167/2019 - JUDr. Valéria Mihalčínová (76.1 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 168/2019 Uznesenie č. 168/2019 - JUDr. Dušan Pagáč (63.58 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 169/2019 Uznesenie č. 169/2019 - JUDr. Veronika Poláčková (62.88 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2019 Uznesenie č. 170/2019 - JUDr. Elena Siebenstichová (62.74 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 171/2019 Uznesenie č. 171/2019 - JUDr. Gabriela Sobolovská (76.26 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 172/2019 Uznesenie č. 172/2019 - JUDr. Daniela Sučanská (62.78 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 173/2019 Uznesenie č. 173/2019 - JUDr. Zoltán Szalay (63 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 174/2019 Uznesenie č. 174/2019 - JUDr. Andrej Šalata (63.1 kB)
5 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 175/2019 Uznesenie č. 175/2019 - JUDr. Ľubomír Šramko (63.2 kB)
6 Žiadosť JUDr. Marcela Kirnága, sudcu Okresného súdu Bardejov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Michalovce 176/2019 Uznesenie č. 176/2019 (129.02 kB)
1 2 »