Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. októbra 2019
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 228.89 MB

Uznesenie č. 195/2019 k volebnej komisii 94.69 kB

Zápisnica 768.06 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  196/2019, 197/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  210/2019, 211/2019, 212/2019, 213/2019, 214/2019, 215/2019, 216/2019, 217/2019, 218/2019, 219/2019
 3. Č. materiálu:
  SR 371/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  220/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 372/2019
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  220/2019
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  198/2019, 199/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 92/2017, SR 72/2018
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  200/2019, 201/2019, 202/2019, 203/2019, 204/2019, 205/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 405/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  206/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 289/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  208/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 386/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  209/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 401/2019
  Predkladá:
  Predseda Okresného súdu Košice II
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 404/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  221/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 373/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  222/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 254/2019
  Predkladá:
  Ing. Ladislav Decsi
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  223/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 189/2019
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD., Mgr. Dušan Čimo, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  224/2019, 225/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 375/2019
  Predkladá:
  Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  226/2019
 16. Č. materiálu:
  KSR 155/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  227/2019, 228/2019
 17. Č. materiálu:
  SR 406/2019
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  229/2019
 18. Č. materiálu:
  SR 406/2019
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  230/2019
 19. Č. materiálu:
  SR 406/2019
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  231/2019
 20. Č. materiálu:
  SR 406/2019
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 413/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  zastupujúca predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorého funkcia nie je obsadená
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  207/2019
 22. Č. materiálu:
  KSR 196/2019
  Predkladá:
  JUDr. Vladimír Černek, CSc.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia: