Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. októbra 2019
  • 10:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
9. zasadnutie Súdnej rady SR 195/2019 Uznesenie č. 195/2019 k volebnej komisii (94.69 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 196/2019 Uznesenie č. 196/2019 - úprava programu (156 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 197/2019 Uznesenie č. 197/2019 - schválenie programu (116.16 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 198/2019 Uznesenie č. 198/2019 - JUDr. Peter Dudič (110.17 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 199/2019 Uznesenie č. 199/2019 - JUDr. Zuzana Salajová (110.87 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 200/2019 Uznesenie č. 200/2019 - JUDr. Eva Triznová (100.06 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 201/2019 Uznesenie č. 201/2019 - JUDr. Jozef Vanca (98.43 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2019 Uznesenie č. 202/2019 - JUDr. Ján Vanko (98.19 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 203/2019 Uznesenie č. 203/2019 - JUDr. Jana Veselá Zemaníková (98.56 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 204/2019 Uznesenie č. 204/2019 - JUDr. Ladislav Górász (98.77 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 205/2019 Uznesenie č. 205/2019 - JUDr. Viera Pepelová (97.96 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Miroslava Baňackého, PhD., sudcu Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 206/2019 Uznesenie č. 206/2019 (94.87 kB)
21 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie Mgr. Sone Pekarčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 207/2019 Uznesenie č. 207/2019 (97 kB)
8 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Petra Štifta, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 208/2019 Uznesenie č. 208/2019 (95.7 kB)
9 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 209/2019 Uznesenie č. 209/2019 (95.61 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, stanovisko a ďalší postup Súdnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v justícii 210/2019 Uznesenie č. 210/2019 - Zbavenie mlčanlivosti - Mgr. Dušan Čimo (96.63 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, stanovisko a ďalší postup Súdnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v justícii 211/2019 Uznesenie č. 211/2019 - Zbavenie mlčanlivosti - JUDr. Ján Havlát (96.02 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, stanovisko a ďalší postup Súdnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v justícii 212/2019 Uznesenie č. 212/2019 - Zbavenie mlčanlivosti - JUDr. Lajos Mészáros (96.29 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, stanovisko a ďalší postup Súdnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v justícii 213/2019 Uznesenie č. 213/2019 - Zbavenie mlčanlivosti - Mgr. Marcela Kosová (97.84 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, stanovisko a ďalší postup Súdnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v justícii 214/2019 Uznesenie č. 214/2019 - Zbavenie mlčanlivosti - JUDr. Lenka Praženková (96.91 kB)
1 2 »