Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. novembra 2019
 • 13:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Uznesenie č. 232/2019 - k volebnej komisii 60.36 kB

Uznesenie č. 233/2019 - k mandátovej komisii 59.99 kB

Zápisnica 616.68 kB

Zvukový záznam 115.03 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  234/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 368/2019
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa zákona o Súdnej rade SR
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  235/2019, 236/2019, 237/2019
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Dušan Čimo
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  238/2019, 239/2019, 240/2019, 241/2019, 242/2019