Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. novembra 2019
  • 13:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
10. zasadnutie Súdnej rady SR 232/2019 Uznesenie č. 232/2019 - k volebnej komisii (60.36 kB)
10. zasadnutie Súdnej rady SR 233/2019 Uznesenie č. 233/2019 - k mandátovej komisii (59.99 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 234/2019 Uznesenie č. 234/2019 - k schváleniu programu (63.03 kB)
2 Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 235/2019 Uznesenie č. 235/2019 - splnenie náležitostí zákona č. 185/2002 Z. z. (97.18 kB)
2 Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 236/2019 Uznesenie č. 236/2019 - k voľbe predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (59.33 kB)
2 Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 237/2019 Uznesenie č. 237/2019 - k vyhláseniu ďalšej voľby predsedu Najvyššieho súdu SR (63.89 kB)
3 Otázka určenia tzv. referenčného dňa rozhodujúceho vo vzťahu k plynutiu členstva v súdnej rade člena súdnej rady voleného sudcami 238/2019 Uznesenie č. 238/2019 - k súhlasu o hlasovaní stanoviska (59.99 kB)
3 Otázka určenia tzv. referenčného dňa rozhodujúceho vo vzťahu k plynutiu členstva v súdnej rade člena súdnej rady voleného sudcami 239/2019 Uznesenie č. 239/2019 - ku dňu ujatia sa funkcie člena Súdnej rady SR - 1. návrh (205.34 kB)
3 Otázka určenia tzv. referenčného dňa rozhodujúceho vo vzťahu k plynutiu členstva v súdnej rade člena súdnej rady voleného sudcami 240/2019 Uznesenie č. 240/2019 - ku dňu ujatia sa funkcie člena Súdnej rady SR - 2. návrh (204.92 kB)
3 Otázka určenia tzv. referenčného dňa rozhodujúceho vo vzťahu k plynutiu členstva v súdnej rade člena súdnej rady voleného sudcami 241/2019 Uznesenie č. 241/2019 - ku dňu ujatia sa funkcie člena Súdnej rady SR - 3. návrh (204.57 kB)
3 Otázka určenia tzv. referenčného dňa rozhodujúceho vo vzťahu k plynutiu členstva v súdnej rade člena súdnej rady voleného sudcami 242/2019 Uznesenie č. 242/2019 - ku dňu ujatia sa funkcie člena Súdnej rady SR - 4. návrh (205.04 kB)