Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. novembra 2019
  • 10:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
11. zasadnutie Súdnej rady SR 243/2019 Uznesenie č. 243/2019 - k volebnej komisii (60.48 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 244/2019 Uznesenie č. 244/2019 - k úprave programu (109.9 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 245/2019 Uznesenie č. 245/2019 - k schváleniu programu (74.85 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Marty Šašinkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 246/2019 Uznesenie č. 246/2019 (61.46 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Michaely Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 247/2019 Uznesenie č. 247/2019 (60.64 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trnave 248/2019 Uznesenie č. 248/2019 (61.36 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Kostolanskej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 249/2019 Uznesenie č. 249/2019 (61.09 kB)
18 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Ivany Nemčekovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 250/2019 Uznesenie č. 250/2019 (60.4 kB)
19 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 251/2019 Uznesenie č. 251/2019 (61.52 kB)
20 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 252/2019 Uznesenie č. 252/2019 (60.49 kB)
7 Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Revúca 253/2019 Uznesenie č. 253/2019 (61.26 kB)
8 Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Brezno 254/2019 Uznesenie č. 254/2019 (60.96 kB)
10 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 255/2019 Uznesenie č. 255/2019 - zbavenie mlčanlivosti členov komisie (62.48 kB)
10 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 256/2019 Uznesenie č. 256/2019 - vzdanie sa Mgr. Dušana Čima funkcie predsedu a člena komisie (61.72 kB)
10 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 257/2019 Uznesenie č. 257/2019 - správa o činnosti komisie (61.31 kB)
10 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 258/2019 Uznesenie č. 258/2019 - doplnenie člena komisie (63.69 kB)
10 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 259/2019 Uznesenie č. 259/2019 - odporúčanie predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky (60.23 kB)
11 Doplnenie a zmena databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 260/2019 Uznesenie č. 260/2019 (77.61 kB)
17 Návrh zmeny spôsobu odvolávania sudcov, ktorých odvolanie navrhla prezidentke Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky z dôvodu dosiahnutia zákonom predpísaného veku 261/2019 Uznesenie č. 261/2019 - presun bodu (81.22 kB)
17 Návrh zmeny spôsobu odvolávania sudcov, ktorých odvolanie navrhla prezidentke Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky z dôvodu dosiahnutia zákonom predpísaného veku 262/2019 Uznesenie č. 262/2019 - k návrhu zmeny spôsobu odvolávania sudcov (61.16 kB)
1 2 »