Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. decembra 2019
  • 10:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
12. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 268/2019 k volebnej komisii (60.48 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 269/2019 Uznesenie č. 269/2019 k doplneniu programu (103.1 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 270/2019 Uznesenie č. 270/2019 k schváleniu programu (70.42 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 271/2019 Uznesenie č. 271/2019 (74.61 kB)
13 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Eriky Šobichovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 272/2019 Uznesenie č. 272/2019 (59.8 kB)
10 Žiadosť JUDr. Kataríny Petráň Vinczeovej, sudkyne Okresného súdu Rimavská Sobota o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica 273/2019 Uznesenie č. 273/2019 (60.72 kB)
11 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 274/2019 Uznesenie č. 274/2019 (140.56 kB)
3 Analýza vo vzťahu k navrhovaným zmenám, ktoré predložila komisia poverená realizáciou kompetencie Súdnej rady SR podľa § 119 ods. 5 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení nesk. predpisov 275/2019 Uznesenie č. 275/2019 k prerušeniu rozpravy (62.26 kB)
4 Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti 276/2019 Uznesenie č. 276/2019 doplnenie bodu č. 3 (86 kB)
4 Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti 277/2019 Uznesenie č. 277/2019 doplnenie k bodu č. 9 (85.03 kB)
4 Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti 278/2019 Uznesenie č. 278/2019 schválenie a zrušenie pôvodného postupu (183.47 kB)
3 Analýza vo vzťahu k navrhovaným zmenám, ktoré predložila komisia poverená realizáciou kompetencie Súdnej rady SR podľa § 119 ods. 5 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení nesk. predpisov 279/2019 Uznesenie č. 279/2019 k presunu rokovania (61.8 kB)
3 Analýza vo vzťahu k navrhovaným zmenám, ktoré predložila komisia poverená realizáciou kompetencie Súdnej rady SR podľa § 119 ods. 5 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení nesk. predpisov 280/2019 Uznesenie č. 280/2019 k analýze (63.59 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady SR č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 281/2019 Uznesenie č. 281/2019 k zbaveniu mlčanlivosti (62.06 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady SR č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 282/2019 Uznesenie č. 282/2019 k správe komisie (60.86 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady SR č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 283/2019 Uznesenie č. 283/2019 k odporúčaniu voči JUDr. Andrei Haitovej (60.27 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady SR č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 284/2019 Uznesenie č. 284/2019 k JUDr. Davidovi Lindtnerovi (60.06 kB)
2 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady SR č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 285/2019 Uznesenie č. 285/2019 k odporúčaniu všetkým všeobecným súdom (60.81 kB)
5 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018 286/2019 Uznesenie č. 286/2019 (61.57 kB)
6 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2020 287/2019 Uznesenie č. 287/2019 (206.12 kB)
1 2 »