Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. januára 2020
 • 13:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 93.47 MB

Zápisnica 800.79 kB

Uznesenie č. 1/2020 - k volebnej komisii 59.12 kB

Uznesenie č. 2/2020 - k mandátovej komisii 58.88 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  3/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 471/2019
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona o súdnej rade
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020