Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. januára 2020
  • 09:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
2. zasadnutie Súdnej rady SR 8/2020 Uznesenie č. 8/2020 k volebnej komisii (59.48 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 9/2020 Uznesenie č. 9/2020 k úprave programu (107.29 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 10/2020 Uznesenie č. 10/2020 k schváleniu programu (93.47 kB)
3 Žiadosť JUDr. Kataríny Petráň Vinczeovej, sudkyne Okresného súdu Rimavská Sobota o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica 11/2020 Uznesenie č. 11/2020 (59.44 kB)
4 Žiadosť JUDr. Dominiky Hudecovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Komárno o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky 12/2020 Uznesenie č. 12/2020 k návrhu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. (84.39 kB)
4 Žiadosť JUDr. Dominiky Hudecovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Komárno o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky 13/2020 Uznesenie č. 13/2020 k rozhodnutiu o preložení (59.63 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudu na Krajský súd v Prešove 14/2020 Uznesenie č. 14/2020 (60.43 kB)
16 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Slušnej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 15/2020 Uznesenie č. 15/2020 (59.94 kB)
8 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov 16/2020 Uznesenie č. 16/2020 k spôsobu hlasovania pri voľbe členov disciplinárnych senátov (60 kB)
8 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov 17/2020 Uznesenie č. 17/2020 odročenie hlasovania o prof. Pekárovi (58.68 kB)
8 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov 18/2020 Uznesenie č. 18/2020 zvolenie člena disciplinárneho senátu (61.97 kB)
9 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 19/2020 Uznesenie č. 19/2020 k správe o činnosti komisie (60.59 kB)
9 Informácie o činnosti komisie schválenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 20/2020 Uznesenie č. 20/2020 odporúčanie predsedníčke súdnej rady (61.97 kB)
17 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 22a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z., na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu Mgr. Zuzane Maruniakovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V 21/2020 Uznesenie č. 21/2020 k návrhu ministra spravodlivosti (61.42 kB)
17 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 22a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z., na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu Mgr. Zuzane Maruniakovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V 22/2020 Uznesenie č. 22/2020 odporúčanie predsedníčke Súdnej rady SR (64.93 kB)
18 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 22a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z., na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu JUDr. Denise Cvikovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I 23/2020 Uznesenie č. 23/2020 (66.95 kB)
10 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Marián Rošak, sudca Okresného súdu Martin 24/2020 Uznesenie č. 24/2020 (61.49 kB)
11 Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním 25/2020 Uznesenie č. 25/2020 (60.01 kB)
12 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020 26/2020 Uznesenie č. 26/2020 (165.27 kB)
13 Zmena Postupu Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu - v súvislosti so zákonom č. 459/2019 Z. z. účinným od 27. decembra 2019 27/2020 Uznesenie č. 27/2020 (162.82 kB)
1 2 »