Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. feruára 2020
  • 10:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
3. zasadnutie Súdnej rady SR 31/2020 Uznesenie č. 31/2020 - k volebnej komisii (58.72 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 32/2020 Uznesenie č. 32/2020 - doplnenie návrhu programu (101.84 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 33/2020 Uznesenie č. 33/2020 - schválenie programu (76.69 kB)
2 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Branislava Gazdaga, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 34/2020 Uznesenie č. 34/2020 (60.77 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Lucie Baňackej, PhD., sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 35/2020 Uznesenie č. 35/2020 (60.02 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Natálie Štrkolcovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 36/2020 Uznesenie č. 36/2020 (60.27 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Sandry Veľkej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 37/2020 Uznesenie č. 37/2020 (60.04 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Mičietovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 38/2020 Uznesenie č. 38/2020 (60.57 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Stolárovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 39/2020 Uznesenie č. 39/2020 (59.53 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Jany Raganovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 40/2020 Uznesenie č. 40/2020 (59.77 kB)
9 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Jany Dudíkovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 41/2020 Uznesenie č. 41/2020 (60.08 kB)
10 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Spišská Nová Ves 42/2020 Uznesenie č. 42/2020 (75.24 kB)
20 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Zuzany Slušnej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 43/2020 Uznesenie č. 43/2020 (61.15 kB)
11 Doplňujúce voľby člena disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 44/2020 Uznesenie č. 44/2020 (74.91 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 45/2020 Uznesenie č. 45/2020 - JUDr. Linda Szárazová (74.65 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 46/2020 Uznesenie č. 46/2020 - JUDr. Eva Dosedla (74.71 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 47/2020 Uznesenie č. 47/2020 - JUDr. Zuzana Pajtášová (74.8 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 48/2020 Uznesenie č. 48/2020 - Mgr. Karol Fiľ (75.39 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 49/2020 Uznesenie č. 49/2020 - JUDr. Michal Pačuta (74.61 kB)
13 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 50/2020 Uznesenie č. 50/2020 - JUDr. Vladimír Hrib, PhD. (75.84 kB)
1 2 »