Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. apríla 2020
  • 09:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava