Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. apríla 2020
  • 11:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
5. zasadnutie Súdnej rady SR 68/2020 Uznesenie č. 68/2020 k volebnej komisii (58.74 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 69/2020 Uznesenie č. 69/2020 (77.63 kB)