Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 11. mája 2020
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 174.11 MB

Uznesenie č. 71/2020 k volebnej komisii 58.38 kB

Uznesenie č. 72/2020 k mandátovej komisii 58.4 kB

Zápisnica 707.81 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  73/2020, 74/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 267/2020
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa zákona č. 185/2002 Z. z.
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  76/2020, 77/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 506/2020
  Predkladá:
  JUDr. Juraj Kliment
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  75/2020