Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2019

  • Materiál č.: SR 449/2020 8. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie