Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. mája 2020
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 917.93 kB

Uznesenie č. 103/2020 k volebnej komisii 59.22 kB

Zvukový záznam 328.02 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  104/2020, 105/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 504/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 264, 265, 266/2020
  Predkladá:
  Sudcovské rady,
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  144/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 449/2020
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  106/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 450/2020
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  147/2020, 148/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 391/2020
  Predkladá:
  Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  108/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 483/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súd v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  109/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 390/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  125/2020, 126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 132/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená Súdnou radou SR
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  150/2020, 149/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 446/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  140/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  146/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 420/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  141/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 421/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  133/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 460/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  139/2020, 138/2020, 137/2020, 136/2020, 135/2020, 134/2020
 15. Č. materiálu:
  SR 464/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  107/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 465, 466, 467/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  145/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 503/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  151/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 419/2020
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  123/2020, 153/2020, 154/2020
 19. Č. materiálu:
  SR 459/2020
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  124/2020, 153/2020, 155/2020
 20. Č. materiálu:
  SR 481/2020
  Predkladá:
  Predseda Okresného súdu Bratislava III
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  152/2020
 21. Č. materiálu:
  SR 307/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  142/2020, 143/2020
 22. Č. materiálu:
  SR 441/2020
  Predkladá:
  Mgr. Maroš Fekete
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  156/2020
 23. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  110/2020, 111/2020, 112/2020, 113/2020, 114/2020, 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, 119/2020, 120/2020, 121/2020, 122/2020
 24. Č. materiálu:
  SR 507/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  157/2020
 25. Č. materiálu:
  SR 508/2020
  Predkladá:
  Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  158/2020, 159/2020

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 471/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: