Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. mája 2020
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady SR
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 504/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 264, 265, 266/2020
  Predkladá:
  Sudcovské rady,
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 449/2020
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 450/2020
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 391/2020
  Predkladá:
  Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 483/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súd v Trenčíne
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 390/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená Súdnou radou SR
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 446/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 420/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 421/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 460/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 464/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 465, 466, 467/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 503/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 419/2020
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 459/2020
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 481/2020
  Predkladá:
  Predseda Okresného súdu Bratislava III
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 307/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 441/2020
  Predkladá:
  Mgr. Maroš Fekete
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 24. Č. materiálu:
  SR 507/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 25. Č. materiálu:
  SR 508/2020
  Predkladá:
  Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 471/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: