Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Margaréty Jurkovej Žoldákovej, sudkyne Krajského súdu v Košiciach na Ústavnom súde Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 391/2020 8. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: neschválený