Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky

  • Materiál č.: SR 464/2020 8. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  • Výsledok: prerokovaný