Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. Prerokovanie návrhu programu

  • Materiál č.: 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Zasadnutie Súdnej rady SR sa neuskutočnilo