Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. júna 2020
 • 09:30 hod.
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava, Miestodržiteľský palác
 • Neuskutoční sa, vzhľadom na vzdanie sa predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky svojej funkcie

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Zasadnutie Súdnej rady SR sa neuskutočnilo
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 525/2020
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Javorčíková
  JUDr. Eva Mišíková
  JUDr. Alena Svetlovská
  JUDr. Juraj Kliment
  JUDr. Andrej Majerník
  JUDr. Lajos Mészáros
  Materiál:
  Zasadnutie Súdnej rady SR sa neuskutočnilo
  Č. uznesenia: