Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov