Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 13. júla 2020
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 114.31 MB

Zápisnica 578.8 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  170/2020
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  179/2020, 180/2020, 181/2020, 176/2020, 177/2020, 178/2020, 172/2020, 173/2020, 174/2020, 175/2020, 171/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 563/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  182/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 534/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  185/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 540/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 564/2020
  Predkladá:
  JUDr. Eva Mišíková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  186/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 537/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  187/2020, 188/2020
 8. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  184/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 573/2020
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Javorčíková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  189/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 162/2020
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Javorčíková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  190/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  191/2020
 12. Č. materiálu:
  Predkladá:
  JUDr. Petra Príbelská, PhD.
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  192/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 571/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  183/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 575/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  193/2020