Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Komárno