Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. augusta 2020
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 144.99 MB

Zápisnica 770.98 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  196/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 504/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  197/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 515/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 516/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  198/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 536/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  200/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 467/2020
  Predkladá:
  Národná rada Slovenskej republiky
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  201/2020
 7. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  202/2020, 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 287/2017
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  212/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 482/2020
  Predkladá:
  JUDr. Vladimíra Slobodová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  213/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 570/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  214/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 569/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  215/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 596/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  216/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 605/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  217/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 613/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  218/2020
 15. Č. materiálu:
  SR 565/2020
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  220/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 420/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený s pripomienkami
  Č. uznesenia:
  221/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 597/2020
  Predkladá:
  Rada vlády pre Agendu 2030
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  222/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 606/2020, SR 607/2020, SR 608/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  223/2020
 19. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  224/2020
 20. Č. materiálu:
  SR 584/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  225/2020
 21. Č. materiálu:
  SR 627/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  219/2020
 22. Č. materiálu:
  SR 628/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia: