Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 467/2020 12. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Národná rada Slovenskej republiky
    Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný