Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove