Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 606/2020, SR 607/2020, SR 608/2020 12. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený